2024

Výročné zhromaždenie Zväzu rakúskych mierotvorcov v Ennsi

S rozvahou do budúcna! Znela výzva prezidenta Zväzu rakúskych mierotvorcov na výročnom zhromaždení v Ennsi

Stretnutie prezidenta UN-Veteran Slovakia Štefana Jangla v starobylom mestečku Enns v Rakúsku, kde kedysi sídlila šesťtisícová rímska légia, sa uskutočnilo na pozvanie generálmajora Nikolausa Eggera, prezidenta Zväzu rakúskych mierotvorcov spolkovej republiky Rakúska.

V dňoch 15. a 16. júna 2024 sa vyše 80 veteránov dvetisíc členného Zväzu rakúskych mierotvorcov spoločne s pozvanými hosťami Slovenska, Čiech, Slovinska a Poľska zišli na pravidelnom výročnom zhromaždení tentokrát v historicky najstaršom rakúskom meste Enns, ktoré získalo mestské práva v roku 1212. Cieľom stretnutia boli diskusie o najnovšom vývoji aktivít organizácie rakúskych mierotvorcov naprieč celým územím v jednotlivých územných spolkoch.

Vrcholom podujatia bola prehliadka nastúpených členov organizácie Zväzu rakúskych mierotvorcov pre verejnosť na hlavnom námestí mesta v sobotu 15. júna. Po pochode vlajkového oddielu veteránov a hlásenia veliteľa oddielu plukovníka v. v. P. Haunschmieda prezidentovi organizácie genmjr. Nikolausovi Eggerovi zaznela rakúska hymna v tónoch sprievodnej Stadtmusik mesta Enns.

Za mesto Enns sa stretnutia zúčastnil viceprimátor mesta Štefan Bauer, poslanec krajinského snemu Horného Rakúska Wolfgang Stanek, poslanec rakúskeho parlamentu a člen Branno-bezpečnostného výboru Robert Laimer, ktorý vyjadril túžbu, aby Rakúsko zostalo mierovým štátom. Prezident veteránov N. Egger vo svojom prejave pripomenul dôležitosť nepodceňovať aktivity prinášajúce mier, no zároveň poukázal aj na nebezpečenstvo, ktoré prinášajú mierové misie a operácie. Prítomní politici ocenili prácu veteránov pre verejnosť a vo svojich prejavoch vyjadrili nádej na mier v Európe.

Množstvo okoloidúcich občanov a divákov na námestí počas prehliadky využili čas na diskusiu o spomínanom mierovom úsilí a postavení Rakúska v súčasných geopolitických výzvach Európy.

Ceremoniál ukončili tóny štátnej hymny, vojenským povelom bolo rozpustené zhromaždenie a program pokračoval na oficiálnom odovzdaní medailí a následnej večere. V rámci ceremoniálu odovzdávania medailí bol odmenený aj samotný čestný člen a zakladateľ organizácie generál Gunther Greindl slovenskou medailou organizácie UN Veteran Slovakia – Biela holubica. Medaila bola uvedená všetkým na mieste jej podrobným popisom významu v nemčine a odovzdaná bola samotným prezidentom našej organizácie Štefanom Janglom. Generál G. Greindl bol mimomoriadne nadšený daným ocenením a dlho si medailu prezeral.

Nedeľa 16. júna bola v znamení slávnostnej bohoslužby vo farskom kostole Panny Márie. Chrám bol zaplnený príbuznými veteránov, obyvateľmi mesta Enns a turistami, ktorí videli slávnostný nástup veteránov na čele s ich prezidentom genmjr. Eggerom. Duchovný Otec františkánskeho kláštora, Alexander Puchberger a vojenský dekan Mag. Christian Rachle v súvislosti s mierovými aktivitami citovali Evanjelium podľa Marka: „Najmenšie semienko vyklíči a stane sa väčším ako všetky ostatné…“.

Po omši bol položený veniec k vojnovému pamätníku za tónov piesne „Mal som súdruha“ na pamiatku všetkých vojakov, ktorí zomreli v boji za mier. Svoj veniec okrem prezidenta Eggera zložil k pamätníku aj prezident UN Veteran Slovakia plk. v. v. Ing. Štefan JANGL, PhD. Náš prezident bol hlavným hosťom čestného prezidenta Zväzu rakúskych mierotvorcov generála Gunthera GREINDLA, ktorý ho v rámci návštevy sprevádzal na niektoré historicky signifikantné miesta Rakúska, napríklad návšteva najväčšieho kláštora augustínov sv. Floriána v Hornom Rakúsku(viď foto). Prezidenta doprevádzala podplukovníčka v zálohe Ingrid Tomeková.