2024

 6.ročník Veteránskeho výstupu na Ďumbier a Chatu M.R.Štefánika

Ministerstvo obrany SR a Oddelenie vojnových veteránov zorganizovali dňa 22. júna už šiesty ročník Veteránskeho výstupu na nízkotatranský najvyšší vrchol Ďumbier a Chatu Milana Rastislava Štefánika. Cieľ, združovať komunitu slovenských vojnových veteránov mierových síl a misií pod hlavičkou OSN, NATO, EÚ, či OBSE sa podarilo naplniť mierou vrchovatou. Na parkovisku pri Trangoške na úpätí Ďumbiera sa ráno zhromaždili veteráni, ich rodinní príslušníci, vojaci z rôznych posádok Slovenska a aj športovci z Dukly Banská Bystrica pod vedením olympijského víťaza v chôdzi a veliteľa Dukly pplk. Mateja Tótha. Samozrejme nechýbali ani vojnoví veteráni z nášho združenia UN VETERAN SLOVAKIA v zložení pplk. Daniel Bavoľár, pplk. Jiří Kvasnička s rodinou, plk. Jozef Šimo, voj. Anton Roštecký, pplk. Milan Galgóci a pplk. Bernard Roštecký. S našou zástavou sme vystúpali až na Chatu generála M. R. Štefánika, kde sme sa poklonili pri pamätníku Slovenského národného povstania vojakom i partizánom, ktorí v bojoch položili najvyššiu obeť. Len pre zaujímavosť, slovenskí vojaci v bojoch pod Ďumbierom dokázali zastaviť prielom Nemcov zo severnej strany Nízkych Tatier paľbou z guľometu, ktorý bol v jednom z okien tejto chaty. S príhovorom vystúpil zakladateľ veteránskeho výstupu na Ďumbier, vedúci Oddelenia vojnových veteránov MO SR Richard Zimányi. Pietny akt sa pod vrcholom Ďumbiera udial vo veľmi nepriaznivom počasí. Prihnala sa silná búrka s bleskami, víchricou a bohatými dávkami dažďa. Všetka česť zúčastneným, ktorí napriek nepriazni takéhoto počasia vydržali a prispeli k dôstojnému priebehu celého aktu. Pri pamätníku po celý čas stála čestná stráž chlapov a dievčat z Klubu vojenskej histórie Golian z Banskej Bystrice. Všetci v dobových uniformách 1. Československej armády so zbraňami. Zostup spod Ďumbiera bol pre väčšinu zúčastnených veľmi dramatický, pretože skalnatý chodník sa zmenil v potok, ba priam v riavu a cesta nadol na Trangošku potom trvala dlhšie ako výstup. Veteránsky guláš a občerstvenie boli našou odmenou a samozrejme aj pamätné tričká a rôzne praktické pomôcky pre turistov. Na záver, tento výstup si určite zapamätá každý účastník, pretože bol veľmi náročný kvôli počasiu a nazdávame sa, že každý z nás na vlastnej skúsenosti precítil atmosféru a prírodné rozmary Tatier, s ktorými museli zápasiť a prekonávať ich aj naši hrdinovia SNP.