2023

3.Snem UN Veteran Slovakia

V sviatočný Deň vojnových veteránov  11. novembra, sa v Seredi konal 3. Snem o.z. UN VETERAN SLOVAKIA, ktorý mal za cieľ zhodnotiť doterajšiu prácu a aktivity združenia, stanoviť a nasmerovať ďalšiu činnosť našej organizácie. Snem začal slávnostným  pietnym aktom pri pamätníku obetiam Veľkej vojny v Seredi na Čepenskej ulici. Pietneho aktu sa zúčastnil primátor mesta Sereď Ondrej Kurbel, zástupcovia Zväzu vojakov SR a členovia UN VETERAN SLOVAKIA. Prítomným sa po položení vencov a kytíc k pamätníku prihovoril predseda  Zväzu vojakov – Klub Sereď, pplk. Ondrej Urban, ktorý zdôraznil historické fakty a súvislosti s pôsobením občanov mesta a vojakov v 1. svetovej vojne i dosah povojnových udalostí na samotný región v oblasti Serede. Za uctenie si pamiatky vojakov a obetí poďakoval prezident UNVS plk. Štefan Jangl.

  Snem sa konal sa v duchu   Stanov UN Veteran Slovakia. Po správe o činnosti (Je uvedená v prílohe) a po predstavení krátkodobých a dlhodobých plánov činnosti, sa uskutočnilo vyznamenávanie medailami II. Stupňa členov UN Veteran Slovakia. Rádom Bielej holubice boli vyznamenaní pplk. Jaroslav Valko a plk. Štefan Jangl.  Najdôležitejším výstupom je, že naše združenie UN Veteran Slovakia je apolitickou organizáciou, ktorá má za cieľ presadzovať mier, mierové spolunažívanie v duchu Charty OSN, a v rámci spolupráce s organizáciami AVOZ presadzovať práva, sociálne zabezpečenie vojnových i vojenských veteránov. Prioritou ostáva naďalej spolupráca s Ozbrojenými silami SR a šírenie myšlienok mieru a mierových síl Slovenskej republiky na verejnosti.  Novým prezidentom UN VETERAN SLOVAKIA bol zvolený plk. Štefan Jangl a čestným prezidentom UN VETERAN SLOVAKIA bol menovaný generálmajor Ondřej Novosad. Za viceprezidentov UN Veteran Slovakia boli zvolení plk. Miroslav Klimek a pplk. Jaroslav Valko.   

Vzdanie úcty obetiam vojny pri pamätníku obetiam Veľkej vojny v Seredi