2022

Účasť na Konferencii k 30. výročiu založenia SLZ.

SLOVENSKÝ LETECKÝ ZVÄZ generála Dr. M. R. Štefánika nás pozval na Konferenciu k 30. výročiu založenia Slovenského leteckého zväzu generála Dr. M. R. Štefánika (SLZ). Konferencia sa uskutočnila dňa 3.12.2022 v priestoroch Posádkového klubu v Trenčíne.  Súčasťou oficiálneho programu bolo aj odovzdanie ocenení SLZ (Medailí so stužkou generála Dr. M. R. Štefánika, Pamätných medailí pri príležitosti 30. výročia založenia SLZ, pamätných a ďakovných listov SLZ) členom SLZ a vybraným hosťom.  Za UN VETERAN SLOVAKIA sa konferencie zúčastnil a účastníkov konferencie pozdravil plk.v.v Ing. Štefan Jangl, PhD.  

Prezident Slovenského leteckého zväzu plk. v.v. doc. Ing. Ivan Koblen, CSc.  pri tejto príležitosti odovzdal plk.v.v. Štefanovi Janglovi pamätnú plaketu pri príležitosti 30. výročia založenia SLZ.