2024

Branný deň so ženistami: študenti zo Serede a okolia zažili dobrodružstvo a získali cenné vedomosti

V stredu 26.júna sa študenti stredných škôl zo Serede a okolia zúčastnili na Brannom dni organizovanom 91. ženijným plukom v Seredi. Táto akcia bola zameraná na praktické zručnosti a vedomosti, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečnosť a ochranu v rôznych situáciách.

S myšlienkou usporiadať pre študentov poučný deň priamo v teréne prišiel veliaci poddôstojník 91.ženijného pluku štábny nadrotmajster Martin Siekela. Podujatie zorganizoval na vojenskom cvičisku Váh. „V spolupráci so školami sme chceli mladých ľudí pripraviť na krízové situácie prostredníctvom výukových predmetov blízkych vojakom ako zdravotná, chemická a strelecká príprava, orientácia, poskytnutie pomoci alebo činnosť na varovné signály,“ vysvetlil.  Na brannom dni sa podieľali aj 53. prápor poľných služieb Hlohovec, mesto Sereď, UN Veteran Slovakia a Zväz vojakov SR – klub Sereď.

Jednou z aktivít bola topografia, kde si študenti vyskúšali určenie azimutu, vlastnej polohy a orientáciu v teréne podľa mapy. Tento tréning im poskytol základy navigácie v prírode, čo je kľúčové nielen pre vojenské operácie, ale aj pre civilné účely, ako napríklad turistiku alebo záchranné akcie. Okrem toho mali možnosť súťažiť vo veslovaní na člne, čakalo ich ťahanie vozidla a prekážková dráha, ktoré preverili ich fyzickú zdatnosť a tímovú spoluprácu.

Súčasťou programu bol aj zdravotnícky výcvik. Študenti sa učili poskytovať prvú pomoc, používať auto lekárničku a reagovať na núdzové situácie. Tento tréning môže byť život zachraňujúci, pretože rýchla a správna prvá pomoc je často kľúčom k prežitiu. Prítomná psychologička vysvetlila ako sa vnímať a zvládať krízové situácie.

Ďalšou časťou dňa bola strelecká príprava s airsoftovými zbraňami, ktorú zabezpečovali  členovia UN Veteran Slovakia. Študenti si mohli vyskúšať svoje strelecké schopnosti v kontrolovanom prostredí. 

Deň bol obohatený aj o prednášku o pôsobení slovenských ženistov v misiách OSN. Študenti sa dozvedeli od prítomných vojnových veteránov o náročných podmienkach, s ktorými sa vojaci stretávajú v zahraničí a o dôležitosti ich práce pre medzinárodný mier a bezpečnosť. Súčasťou bola i ukážka zbierky vojenského materiálu, kde si účastníci mohli prezrieť rôzne historické i súčasné artefakty. Vidieť mohli aj archívne fotografie z vojenských zásahov pri rôznych katastrofách.

Dôležitým bodom programu bola aj edukácia o varovných signáloch civilnej ochrany. Študenti si vypočuli nahrávky sirén a dozvedeli sa, čo robiť v prípade ich zaznenia. Tieto znalosti sú kritické v prípade prírodných katastrof alebo iných núdzových situáciách.

Počas celého podujatia boli k dispozícii statické ukážky, vrátane prezentácie potápačskej spôsobilosti ženistov a prostriedkov individuálnej ochrany. Tieto ukážky umožnili študentom bližšie sa zoznámiť s technikou a vybavením, ktoré ženisti používajú v teréne. Vyskúšať si mohli aj prácu s mínohľadačkou.

Deň bol obohatený aj o prednášku o pôsobení slovenských ženistov v misiách OSN. Študenti sa dozvedeli o náročných podmienkach, s ktorými sa vojaci stretávajú v zahraničí a o dôležitosti ich práce pre medzinárodný mier a bezpečnosť. Súčasťou bola i ukážka zbierky vojenského materiálu, kde si účastníci mohli prezrieť rôzne historické i súčasné artefakty. Vidieť mohli aj archívne fotografie z vojenských zásahov pri rôznych katastrofách.

Na záver celého dňa čakala všetkých účastníkov chutná odmena v podobe pravého vojenského gulášu. Študenti mali možnosť vidieť ako sa pripravuje strava v teréne a aké vybavenie má poľná kuchyňa. Tento tradičný pokrm pripravený vojakmi bol skvelou bodkou za dňom plným zážitkov a nových skúseností.

Foto: Iveta Tóthová, Mičátek Ľubomír

Text: Iveta Tóthová, Jangl Štefan