2022

142. výročie narodenia prvého vojnového veterána generála Milana Rastislava Štefánika a 4. ročník veteránskeho výstupu na Ďumbier a chatu M.R. Štefánika

Na základe pozvánky Ministerstva obrany SR a Múzea SNP v Banskej Bystrici sa dňa 24.06.2022 uskutočnilo stretnutie vojnových veteránov 2.svetovej vojny, novodobých vojnových veteránov, predstaviteľov MO SR a Múzea SNP pri príležitosti 142. výročia narodenia prvého vojnového veterána generála Milana Rastislava Štefánika a 4. ročníka veteránskeho výstupu na Ďumbier a chatu M.R. Štefánika pri pamätníku Nemecká v obci Nemecká.

Stretnutie sa uskutočnilo pod záštitou MO SR a Múzea SNP.

Na mieste dnešného pamätného miesta stála továreň na výrobu vápna, tzv. vápenka. V dňoch od 4. do 11. januára 1945 tu uskutočnila nemecká nacistická jednotka Einsatzkommando 14 v spolupráci so slovenskými Pohotovostnými oddielmi Hlinkovej gardy masové popravy stoviek obetí. Miesto sa nachádza v Ráztockej doline a popravy sa tu uskutočňovali tajne, tak aby ich občania Nemeckej nespozorovali.

Celkovo bolo počas niekoľkých dní zavraždených od 450 do 900 ľudí, pričom väčšina súčasných historikov sa prikláňa skôr ku spodnej hranici vyčíslenia zavraždených. Presný počet ľudí, ktorí tu prišli o život, sa však nedá určiť – mnohí z nich totiž neboli zaevidovaní v žiadnych spisoch, boli popravení bez súdu a navyše sa popol z vápenky a ostatky zo spálených tiel vyhadzoval priamo do rieky Hron, čo znemožnilo akúkoľvek dodatočnú identifikáciu tiel. Medzi zavraždenými boli nielen rasovo a nábožensky prenasledované osoby (t.j. Židia a Rómovia), ale aj slovenskí a zahraniční partizáni (okrem Slovákov aj Česi, Rusi, Francúzi, členovia americkej vojenskej misie, či rumunská študentka), odporcovia fašizmu a tiež tí, ktorí pomáhali týmto ľuďom, príp. ďalšie podozrivé osoby. Obeťami boli nielen muži a ženy, ale aj deti (podľa niektorých zdrojov, najmladšie dieťa, ktoré tu zahynulo, malo len 8 týždňov).

Bol to jeden z najväčších vojnových zločinov spáchaných na území Slovenska. Po vojne bola vápenka (resp. jej časť, ktorá nebola zničená) zreštaurovaná a vytvorili z nej pietnej miesto, ktoré má pripomínať tragické udalosti, ktoré sa na jej pôde odohrali.

V roku 1958 pristavili vedľa vápenky pamätník, ktorý pozostáva z dvoch častí – zo sochy pripomínajúcej plameň pece a pred ním je socha kľačiacej ženy s rozpaženými rukami. 

Za UN Veteran Slovakia sa spomienkovej akcie zúčastnil viceprezident plk.v.v. Dr. Ing. Miroslav Klimek s manželkou a pplk. v.v. Ing. Jaroslav Valko ktorí položili pamätný veniec k nohám kľačiacej ženy a tak si aj v našom mene uctili pamiatku všetkých obetí Slovenského národného povstania