2023

Návrat domov

Zástupcovia UN VETERAN SLOVAKIA viceprezident plk. Miroslav Klimek a člen výboru pplk. Bernard Roštecký sa v piatok 24. novembra zúčastnili pietneho spomienkového aktu v Palárikove. V rodnej obci symbolicky odhalením pamätnej bronzovej dosky  privítali občania Palárikova, niekdajšieho Slovenského Medera, doma  rodáka Viliama Gérika, statočného vojaka, príslušníka zahraničného protifašistického odboja a človeka, s ktorým sa osud kruto zahral. Hlavným iniciátorom a organizátorom spomienkovej piety bol profesor Jozef Leikert, renomovaný slovenský spisovateľ literatúry faktu, básnik, autor takmer osemdesiatich kníh a básnických zbierok, vydaných v šestnástich štátoch sveta. Pána profesora zaujal príbeh Viliama Gérika a takmer desaťročie strávil štúdiom jeho života, bojovej cesty vojaka i jeho tragický koniec. Neúnavne pátral v nemeckých, českých a slovenských archívoch, rozprával sa s historikmi, s rodinnými príslušníkmi, so súdnymi znalcami a žijúcimi pamätníkmi vojnových udalostí. Výsledkom jeho lopotnej práce je rozsiahla vyše päťstostranová knižná publikácia s názvom Vinný, či nevinný, ktorá vyjde koncom roka. Veľmi presne v nej uverejňuje fakty, aj najmenšie nuansy života Viliama, stanoviská uznávaných vojenských historikov, to všetko doplnené o bohatý fotografický materiál. Kniha predstavuje najdôveryhodnejší zdroj o živote tohto vojaka a je v konečnom dôsledku presvedčivou výpoveďou, že Viliam Gérik nebol zradca a kolaborant, ako sa to verejnosti prezentovalo v minulosti, ale statočný vojak, parašutista, odbojár, ktorý ani po vojne neuhol a stál si za svojou pravdou a presvedčením. Nakoniec s týmto presvedčením odišiel bojovať proti nacizmu, ako jediný z vtedajšieho Slovenského Medera. K podobným záverom ako pán profesor, že Viliam bol nevinný a neprávom popravený, prišli po dlhoročnom výskume aj českí vojenskí historici, či právnici, ktorí sa v historických súvislostiach zaoberajú vtedajším súdnictvom a uplatňovaním práva. Výsledkom bol aj dokumentárny film českých autorov-historikov spred niekoľkých rokov, ktorý na svojom prvom programe vysielala Česká televízia.

   Aj keď je málo pravdepodobné, že meno Viliama Gérika bude očistené úplnou rehabilitáciou v réžii štátu, pretože udalosti, ktoré viedli k jeho tragickej smrti sa udiali počas inej politickej situácie, v inej dobe a v inom politickom režime. Pietnym aktom a odhalením bronzovej pamätnej dosky sa Viliam vrátil aspoň symbolicky do svojej rodnej dediny.

  S príhovorom vystúpil na slávnosti aj generál Svetozár Naďovič, tí skôr narodení si ho možno pamätajú ako hlavného organizátora a koordinátora odsunu sovietskych vojsk z územia Československa spolu so známym spevákom Michalom Kocábom v rokoch 1990-1991. Generál, ktorý sa celý život venuje okrem iného aj vojenskej histórii, dôverne poznal osudy Viliama Gérika, vždy bol presvedčený, že bol nespravodlivo obvinený, zaujato súdený a neprávom popravený. Prítomní sa pri jeho emotívnych slovách neubránili dojatiu a i samotný generál mal slzy v očiach.

  Piatkovú spomienkovo-pietnu akciu zavŕšila svätá omša v palárikovskom kostole sv. Jána Nepomuckého, ktorú celebrovali spoločne otec biskup Mons. František Rábek – Ordinár Ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky a palárikovský pán farár Marek Tokarczyk.